Referendum przeciwko zmianom w prawie pracy

Koleżanki i Koledzy!

Ruszyło sondażowe referendum wewnątrzzwiązkowe przeciwko projektowanym przez koalicję rządową zmianom w kodeksie pracy.
Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.
W związku z tym, że rząd nie zamierza realizować postulatów Związku, wszystkie struktury „Solidarności” są zobowiązane do wewnątrzzwiązkowego referendum i dlatego też przesyłamy Państwu zestaw materiałów:
W zestawie znajduje się:

1. Pismo przewodnie wraz z instrukcją dla komisji przeprowadzającej referendum otwórz.

Zaproszenie

Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Leszek Sosnowski, Prezes Wydawnictwa Biały Kruk mają zaszczyt zaprosić na patriotyczne spotkanie
oraz uroczystą prezentację najnowszego dzieła Białego Kruka "Wielka Księga Patriotów Polskich"
w 93. urodziny bł. Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 18 maja br. o godz. 16.30 w historycznej Hali Sokoła w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

W programie dyskusja o potrzebie patriotyzmui kondycji państwa polskiego.Patronat honorowy i słowo wstępne Ks. kard. prof. Stanisław Nagy.

Pamiętaliśmy o Konstytucji 3 maja!

Zgodnie z krakowską tradycją rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono mszą św. na Wawelu oraz przemarszem Drogą Królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza na Plac Matejki. W tym roku – po raz pierwszy w III RP – uroczystości zostały zorganizowane społecznie, bez udziału administracji.

Wiosna Solidarności '88

Uroczystości 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej Hucie im. Lenina

Huta im. Lenina w latach 80. stanowiła bastion „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność opierała się na Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, działającym w podziemiu Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej oraz bardzo dynamicznym Duszpasterstwie Hutników na osiedlu Szklane Domy.

Znak miłości Ojczyzny

Krzyż katyński, który – staraniem NSZZ „Solidarność” Region Małopolska oraz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego – od 1990 r. stał przy kościele św. Idziego pod Wawelem, w listopadzie 2012 r. został zastąpiony nowym. Wysłużony dębowy znak pamięci o wszystkich ofiarach komunizmu przyjęła parafia w podkrakowskiej Morawicy (renowacji podjęli się parafianie Kazimierz Kruk i Józef Urbaniec), a jego uroczyste poświęcenie nastąpiło 28 kwietnia br.

WZD Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego

19 kwietnia 2013r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego. Zebranie stało się forum wymiany poglądów na temat aktualnych problemów służby zdrowia oraz kierunków działań branży w obliczu forsowanych przez rząd zmian systemowych. Dyskusja była dodatkowo wzmocniona wypowiedziami zaproszonych gości. Przybyła Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która tłumaczyła zebranym zawiłości aktualnych problemów i rozwiązań serwowanych przez rząd. Redemptorysta, o. Waldemar Gonczaruk mówił m.in. o specyfice i szczególnych powinnościach ciążących na pracownikach ochrony zdrowia, a Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” koncentrował się w swych wypowiedziach głównie na bieżących problemach występujących na terenie Małopolski. Pokłosiem Walnego Zebrania Delegatów było przyjęcie szeregu stanowisk:

"Solidarność" w Licheniu

W dniach 20-21 kwietnia 2013 r. odbyła się XIV Pielgrzymka "Solidarności" do Lichenia, w której licznie udział wzięli związkowcy z Małopolskiej "Solidarności". Po przybyciu do Lichenia, u stóp Matki Bożej Licheńskiej dziękowali za łaski, którymi ich obdarza i prosili o kolejne.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Krzyż smoleński okryty całunem milczenia"

14 kwietnia 2013 roku – kościół Świętego Józefa na os. Kalinowym 5…
Przed rozpoczęciem uroczystości mjr Włodzimierz „Wowa” Brodecki, ubrany w ułański mundur, wprowadził poczty sztandarowe wielu organizacji patriotycznych. Ksiądz proboszcz Adam Podbiera w pierwszych słowach Mszy Świętej podziękował licznie przybyłym: księżom, rodzinom smoleńskim, parlamentarzystom i radnym, kombatantom z pocztami sztandarowymi, młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami, osobom – które przyczyniły się do zebrania funduszy na tablicę oraz licznie przybyłym wiernym.

W przeddzień 3. rocznicy tragedii smoleńskiej

W przeddzień 3 rocznicy tragedii smoleńskiej, tj. we wtorek 9 kwietnia 2013 roku w Gorlicach pamiętano o 96 ofiarach tamtych wydarzeń na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Organizatorem obchodów była Poseł Barbara Bartuś, a ludzie gorlickiej „Solidarności” włączyli się w te uroczystości.

Msza święta w intencji Ojczyzny oraz śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem została odprawiona w Bazylice Mniejszej w Gorlicach o godz. 18, a przewodniczył jej ks. proboszcz Stanisław Ruszel.

Światowy Dzień Zdrowia - manifestacja służby zdrowia w Warszawie

Każdego roku, dnia  7 kwietnia przypada Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. Kolejny już raz środowiska medyczne, skupione w NSZZ „Solidarność” obchodziły te święta na ulicy, przy wtórze skarg, okrzyków buntu, gwizdów i wycia syren.
Nie ma w tym niczego zaskakującego. Wszak nikt inny, poza personelem medycznym, nie ma tak głębokiej świadomości potęgującej się z roku na rok degradacji systemu. Nikt tak dobrze nie orientuje się, jak gwałtownie pogarsza się sytuacja pacjenta, jak z czasem coraz bardziej rośnie dystans między szansą na wyzdrowienie zamożnego chorego, a tego, który z trudem wiąże koniec z końcem.

Subskrybuje zawartość