Uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej - galeria zdjęć

W dniu 18 kwietnia 2010 r. pożegnaliśmy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i Jego Małżonkę Marię.

Księga kondolencyjna Małopolskiej „Solidarności”

W siedzibie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
została wystawiona księga pamiątkowa
ku czci Ofiar Tragedii Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia br.
Uczestnicy uroczystości żałobnych w Krakowie będą mogli dokonywać wpisów
w księdze godzinach pracy Regionu.

Apel Prezydium ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”

Apel Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
w sprawie udziału członków związku w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do członków „Solidarności” o udział w uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej w Krakowie. W związku ograniczoną możliwością uczestniczenia w uroczystości żałobnej na Rynku Głównym zwracamy się do członków Związku o spotkanie się także na trasie przejazdu konduktu żałobnego
u zbiegu ul. Zwierzynieckiej i Franciszkańskiej, w pobliżu budynku Filharmonii Krakowskiej.
Apelujemy o zabranie z sobą flag i chust z logiem „Solidarności”.

Prezydium
Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”

Marsz katyński, Kraków, 13 kwietnia 2010 r.

Prezydent RP Lech Kaczyński nie żyje

Jest tylko jedna taka świata strona,
Gdzie coś, co nie istnieje - wciąż o pomstę woła.
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona,
Dół nieominięty - dla orła sokoła...
Jacek Kaczmarski, Katyń, 1985.

Z olbrzymim żalem i smutkiem przyjęliśmy tragiczną informację o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której Polska poniosła trudną do oceny stratę.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy wszystkim członkom „Solidarności” w Regionie Małopolska zatrudnionym w placówkach medycznych życzenia wszelkiej pomyślności, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu powodów do optymizmu i zadowolenia w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
— Jan Paweł II

2 kwietnia obchodzimy piątą rocznicę odejścia do Pana Ojca Świętego Jana Pawła II, duchowego Ojca „Solidarności”. W tych trudnych dla wielu pracowników czasach, szczególnie potrzeba nam Jego opieki i wsparcia, byśmy jako związek zawodowy „Solidarność” dbali o godność ludzi pracy i etos pracy. Zachęcamy wszystkich czł onków „Solidarności” do modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Przyłącz się! Pikieta w Dzień Pracownika Służby Zdrowia - 7 kwietnia

W imieniu Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” zwracam się do Was oraz wszystkich Członków struktur naszego Związku do solidarnego udziału w organizowanym w dniu 7 kwietnia br. przez Sekcję proteście przed gmachem Sejmu RP.
Zwracam się do wszystkich z apelem, abyście osobiście przyłączyli się do akcji i na pikiecie pod Sejmem i KPRM przedstawili sytuację w Waszym Regionie, manifestując jednocześnie solidarność z tymi, którzy często nie mogą sami domagać się realizacji swoich praw. Pamiętajmy o tym, że „Solidarność - to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu”.
Pikieta odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. Zbiórka o godz. 11:30 przed budynkiem Sejmu RP. Sekcja Ochrony Zdrowia przy Zarządzie Regionu Małopolska organizuje wyjazd na manifestację.

Adam Gryzło - Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy

Podczas WZD NSZZ „Solidarność” w GPPD „FOREST” Sp. z o.o. w Gorlicach w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się miła uroczystość.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz dokonał aktu dekoracji wręczając „Odznakę Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy” kol. Adamowi Gryzło – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy za jego długoletnią pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz kierowanie grupą wydziałowych SIP. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy z okazji 60. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” .

Subskrybuje zawartość