Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego - 13 grudnia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego w 31. rocznicę jego wprowadzenia do Bazyliki Mariackiej w Krakowie w dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 17:00.
Program uroczystości:
16:45 - zbiórka pocztów sztandarowych;
17:00 - msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego. Po zakończeniu mszy św. nastąpi przemarsz pod Krzyż Katyński, gdzie przemówienie wygłosi Przewodniczący Zarządu Regionu, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Zebranie przewodniczących

Serdecznie zapraszamy na zebranie przewodniczących komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu Krakowa, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 14:00, w siedzibie Zarządu Regionu, pl. Szczepański 5, IV p., sala 406.

XVIII edycja Konkursu „Solidarni w sporcie 2012 roku”

Zaproszenie

W imieniu Regionalnej Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Małopolska zwracamy z prośbą o przedstawianie kandydatur osób do wyróżnienia  w  XVIII edycji Konkursu „Solidarni w sporcie 2012 roku”.

Motto konkursu:
„NSZZ Solidarność poprzez coroczne przyznawanie równorzędnych nagród (trener, działacz sportowy, trzech sportowców, tytuł honorowy) pragnie uhonorować sportowców, działaczy, trenerów, którzy zachowując nienaganną postawę moralną przestrzegają zasad  fair-play,
a pokonując trudności w życiu osobistym i sportowym potrafią je przezwyciężyć i osiągać dobre wyniki sportowe. Solidarność chce w ten sposób docenić ludzi sportu potrafiących połączyć karierę z życiem osobistym i zawodowym”.

Kondolencje

Naszemu Koledze

Witoldowi Witkowskiemu

prawnikowi Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci

Żony

składa

Małopolska „Solidarność”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Salwatorskim.

STOP umowom śmieciowym

STOP umowom śmieciowym to kampania NSZZ "Solidarność", której celem jest edukacja młodych ludzi – przyszłych pracowników w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem kampanii jest Syzyf, który swoją pracę rozpoczyna ciągle od nowa. 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" i poczty sztandarowe do wzięcia udziału w uroczystym poświęceniu repliki Krzyża Katyńskiego, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 12:00 na pl. Ojca Adama Studzińskiego, z udziałem Jego Eminencji ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Liczymy także na udział organizacji kombatanckich i niepodległościowych w powyższej uroczystości.

Protest przed siedzibą TVP SA w Warszawie

W dniu 29 października 2012 r. liczna grupa związkowców Małopolskiej "Solidarności" z Krakowa, Bochni i Dębicy wzięła udział w proteście organizowanym przez Sekretariat Kultury i Środków Przekazu NSZZ "Solidarność" pod gmachem Zarządu TVP S.A. w Warszawie. Jak twierdzili protestujący, w okresie 3 lat Zarząd TVP S.A. powołując się na syutację kryzysową sukcesywnie zmniejsza wynagrodzenia pracowników. Obniżenie wynagrodzeń sięga w skrajnych przypadkach 40% i dotyka w głównej mierze pracowników o najniższych dochodach, często jedynych żywicieli rodzin.

Porozumienie ws. Krzyża Katyńskiego

W dniu 25 października 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, Przewodniczącym Stowarzyszenia Ofiar Rodzin Katynia Polski Południowej i Przewodniczącym Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" ws. repliki Krzyża Katyńskiego usytuowanego na pl. Ojca Adama Studzińskiego w Krakowie.

Porozumienie czytaj

Wymiana Krzyża Katyńskiego zobacz

Ostatnie pożegnanie Śp. Andrzeja Buczka

24 października 2012 r. w Cieszanowie pożegnaliśmy naszego Drogiego Przyjaciela - Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzeja Buczka. W ostatniej drodze Andrzeja udział wzięło wielu członków "Solidarności" spoza Ziemi Przemyskiej, od Pomorza po Podkarpacie, na czele z Piotrem Dudą, Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Andrzej Buczek od 1998 r. był Przewodniczącym "Solidarności" Ziemi Przemyskiej, delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Swoją pracę związkową, a także samorządową traktował jak służbę, opartą na nauce Kościoła.

Cześć Jego Pamięci,

Protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

W dniu 23 października 2012 r. związkowcy z Małopolskiej "Solidarności" wzięli udział w proteście organizowanym przez Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Protestujący przed Kancelarią twierdzili, że w urzędach skarbowych i w urzędach kontroli skarbowej podległych Ministerstwu Finansów dochodzi do łamania praw pracowniczych i związkowych - członkowie "Solidarności" są szykanowani i zastraszani, a ich liderzy bezprawnie zwalniani z pracy, de facto za działalność związkową.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jerzy Wielgus zwrócił się w petycji do premiera o interwencję w tej sprawie.

Subskrybuje zawartość