33. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, 31 sierpnia 2013 r., Kraków

W dniu 31 sierpnia br. Małopolska "Solidarność", jak co roku, już po raz 33 uczciła rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Tradycyjnie członkowie i sympatycy "Solidarności" wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mariackiej, a następnie w towarzystwie licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych przeszli w pochodzie pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Przygotowaniom do wrześniowych dni protestu oraz wyborów związkowych poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w dn. 31 sierpnia br.

Wyróżnienie w rocznicę Polskiego Sierpnia

Solidarni nasz jest ten dzień!

Dziś mija 33. rocznica podpisania Porozumień Gdańskich, które otworzyły drogę do utworzenia NSZZ "Solidarność" i rozpoczęły proces przemian w naszym kraju.

Z okazji Dnia Solidarności i Wolności wszystkim Twórcom, byłym i obecnym Członkom NSZZ "Solidarność", oraz wszystkim wspierającym nasz Ruch składamy wyrazy szacunku oraz życzenia wielu powodów do satysfakcji z pracy na rzecz Polski i Polaków.

Małopolska "Solidarność"

Główne uroczystości rocznicowe w Krakowie rozpoczną się w sobotę mszą św. o godz. 18:30 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Dość lekceważenia społeczeństwa - dowiedz się więcej

W dn. 11-14 września br. związki zawodowe organizują największy od lat protest pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa". Przez cztery dni związkowcy będą domagać się od rządu otwarcia się na obywateli i wdrożenia polityki, gwarantującej skuteczną ochronę miejsc pracy.

Krwiodawstwo pod patronatem „Solidarności”

Zarząd Pierwszego Klubu Honorowych Dawców „Cracovia Pasy” wraz z Małopolską „Solidarnością” zapraszają do udziału w Akcji Krwiodawstwa, która odbędzie się w piątek, 30 sierpnia, w Krakowie, na Placu Mariackim 7, w godz. 10.00-15.00.

Cykliczne Akcje Krwiodawstwa i Pojednania Kibiców prowadzone przez „Cracovia Pasy” są dedykowane największemu kibicowi Cracovii - Ojcu św. Janowi Pawłowi II.

Rząd uderza w związki zawodowe!

Napięta sytuacja społeczno-polityczna w Polsce jeszcze bardziej się zaognia. W przededniu największych w ostatnich latach protestów związków zawodowych, rząd proponuje zmiany, które mają doprowadzić do znaczącego osłabienia organizacji pracowniczych poprzez ograniczenie możliwości ich działania w zakładach pracy.

Dni Protestu - komunikat

Szanowni Państwo,
Lekceważenie przez rząd postulatów NSZZ „Solidarność” dotyczących wieku emerytalnego, płacy minimalnej czy wprowadzenia tzw. elastycznego czasu pracy zmusza nas do radykalnych działań. Dlatego też w dniach 11-14 września br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność” wspierana przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Będziemy domagać się m.in.:

Dzień Solidarności i Wolności

W dniu 31 sierpnia br. (sobota) odbędą się obchody Dnia Solidarności i Wolności, w 33. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. O godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, następnie uczestnicy i poczty sztandarowe przemaszerują pod Krzyż Katyński. Tradycjnie zostną złożone kwiaty i zapalone znicze. Serdecznie zapraszamy!

Związki jak jedna pięść

11 września to data rozpoczęcia dużej akcji związkowej w Warszawie – ogłosili w dniu 11 lipca br. na spotkaniu szefowie trzech central związkowych. – Dajemy rządowi jeszcze dwa miesiące na spełnienie naszych postulatów – zapewniali.

Na czwartkowym spotkaniu w siedzibie OPZZ szef „S” Piotr Duda, przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka z Forum ZZ oraz ich najbliżsi współpracownicy uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

– Premier Donald Tusk mówił, że Platforma powinna być jak jedna pięść – mówił na konferencji po obradach Piotr Duda. – Dzisiaj za jedno możemy mu podziękować – spowodował, że największe związki w Polsce są teraz jak pięść, skierowana nie przeciwko społeczeństwu, ale przeciwko tym, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania – tłumaczył Duda.

VII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich

Serdecznie zapraszamy na VII Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich, który odbędzie się w dniu 7 września 2013 r. na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Konkurs, poprzedzony serią próbną - godz. 16:00 i kwalifikacjami - godz. 17:00, rozpocznie się o godzinie 18:00. Rezerwacja biletów oraz informacje pod nr tel. 12 421-60-54, e-mail: krakow@solidarnosc.org.pl.

Zapraszamy wszystkich kibiców skoków do polubienia na portalu Facebook wydarzenia. Będą tam umieszczane wszystkie informacje organizacyjne: http://www.facebook.com/events/476776489073298/

Subskrybuje zawartość