Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim, 26 marca 2013 r., Kraków

Około 300 osób wzięło udział w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w dniu 26 marca br. Pikieta była zorganizowana ws. poparcia dla postulatów Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku, który w tym dniu organizował strajk generalny. W pikiecie wzięli udział członkowie "Solidarności", OPZZ, stowarzyszeń lokatorskich i innych związków zawodowych oraz studenckich. Została odczytana a następnie wręczona petycja do Premiera Rządu RP Donalda Tuska za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.

Petycja do Premiera Rządu RP Donalda Tuska
za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego

Pielgrzymka do grobów księży związanych ze środowiskami niepodległościowymi

W dniu 23 marca 2013 r. odbyła się kolejna pielgrzymka do grobów księży związanych z środowiskami niepodległościowymi. Pielgrzymi najpierw udali się na cmentarz w Raciechowicach, aby modlić się przy grobie Ks. Stanisława Koniecznego, po czym złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Następnie udali się do Opactwa w Szczyrzycu, gdzie w Sanktuarium Cystersów w Szczyrzycu przed cudownym obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej modlili się, po czym zwiedzano muzeum klasztorne OO .Cystersów w Szczyrzycu.

Pikieta ws. poparcia dla postulatów Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku

Informujemy, że w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 9:00 przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 odbędzie się pikieta ws. poparcia dla postulatów Komitetu Protestacyjno-Strajkowego na Śląsku, który w tym dniu organizuje strajk generalny w godzinach od 6:00 do 10:00.

Główne postulaty strajkujących:
1. Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującyh pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
4. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

Dwugodzinny strajk solidarnościowy w ArcelorMittal Poland

26 marca pomiędzy godz. 6.00 a 10.00 głównie w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, odbędzie się strajk solidarnościowy. Strajki w poszczególnych zakładach będą trwały po dwie godziny. Siedzibą przedsiębiorstwa, w którym pracujemy jest Dąbrowa Górnicza, dlatego też Dwugodzinny Strajk Solidarnościowy będzie miał miejsce także w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland.

Ten strajk to skutek braku porozumienia w rozmowach z rządem w sprawie realizacji postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
Celem strajku jest ochrona pracowników przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona działających przedsiębiorstw i stanowczy sprzeciw wobec drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w Polsce.

Akcja ulotkowa w obronie przewozów regionalnych w Małopolsce

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie  Małopolskim rozpoczęła w dniu 19 lutego br. akcję informacyjno-ulotkową na dworcach kolejowych w Małopolsce, której celem  jest dotarcie do społeczeństwa z informacją o zagrożeniach jakie powstać mogą dla pasażerów, na skutek działania samorządu wojewódzkiego, zmierzającego do powołania nowej samorządowej spółki (Koleje Małopolskie) zajmującej się kolejowymi przewozami regionalnymi w Małopolsce.

Piotr Duda w ”Faktach po Faktach”

O tym, dlaczego do polityki się nie wybiera, a "Platforma Oburzonych nie jest "platformą lansowania Dudy" mówił 19 marca br. w "Faktach po Faktach" TVN Piotr Duda.

- Nie nazywam się ani Lech Wałęsa, ani Marian Krzaklewski, ani Janusz Śniadek. Ja nazywam się Piotr Duda i to ja wiem najlepiej, co mi w głowie siedzi - zapewniał Piotr Duda, zaprzeczając pogłoskom o swoich dążeniach politycznych.

Przewodniczący KK w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem podkreślił, że sobotnie spotkanie pokazało, że Polacy mają wiele problemów. - To śmiech przez łzy, że część polityków jest oburzona tym, że zwykli obywatele rozmawiają o sprawach Polski, zastanawiają się, jak Polakom przywrócić demokrację bezpośrednią - mówił Piotr Duda.

Niezwykły i piękny jubileusz stulecia!

W dniu 26 lutego 2013 r. w Skawinie setne urodziny obchodził Józef Sztejnbis. Jego mottem na długowieczność, jak powiedział jest: kochać, być kochanym i pracować. Pan Józef Sztejnbis lubi historię, zwłaszcza związaną z Józefem Piłsudskim, którego jest wielbicielem. Miał nawet okazję poznać go osobiście w Chełmie, gdzie Marszałek przybył, żeby odwiedzić swoich legionistów.

Uchwała ZRM ws. oświadczeń KZ

Uchwała Nr 48/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidaraność"
z dnia 29 stycznia 2013 r.
ws. oświadczeń KZ

W związku z inicjatywą Komisji Krajowej dot. ujednolicenia zasad odprowadzania składek ZRM zwraca się do organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego o przesyłanie do Działu Kontaktów z Organizacjami Związkowymi kserokopii (faksem, e-mailem, itp.) oświadczeń dotyczących liczby członków - przekazywanych pracodawcom (co najmniej raz na pół roku).

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

30 stycznia w Belwederze Bronisław Komorowski Prezydent RP oraz Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" uhonorowali wybranych pracodawców statuetką Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

W V edycji akcji nagrodzono 22 firmy:

Solidarni w sporcie 2012

Już po osiemnasty Małopolska „Solidarność” nagrodziła sportowców, trenerów i działaczy, którzy w 2012 r. osiągali nie tylko dobre wyniki sportowe, ale przykuwali oczy kibiców i współpracowników postawą moralną i promowaniem idei fair-play.
Otwierając uroczystość w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek, przewodniczący związku mówił: „Idea naszej nagrody to pokazanie, że sukcesy w sporcie są bardzo często wynikiem mierzenia się przez Państwa z losem i z problemami, jakie on niesie.

Subskrybuje zawartość