Spotkanie w Nowym Wiśniczu

Już po raz szósty więzieni i internowani w stanie wojennym, a także  osoby działające w l. 80. XX w. w opozycji politycznej spotkali się w Nowym Wiśniczu w sobotę 25 maja.
Wiśnickie spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą św., w trakcie której płomienne kazanie wygłosił duszpasterz Małopolskiej „Solidarności ks. Władysław Palmowski, wzywając do walki o Polskę na miarę Polskiego Sierpnia.

Decyzja Prezydium ZRM ws. Oddziału TVP S.A. w Krakowie

Decyzja Nr 93/2013
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 23 maja 2013 r.
 
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu osłabianiu Oddziału TVP S.A. w Krakowie, tym razem poprzez likwidację etatowego zatrudnienia części załogi. Przesunięcie do firmy zewnętrznej dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzatorów przyniesie pozorne oszczędności, a pozbawi telewizję fundamentalnych zawodów. Szczególnie takie zawody jak dziennikarz i montażysta, są istotne dla programu, jako produktu finalnego każdej telewizji.
 
Decyzja władz Spółki TVP S.A. pozbawi Oddziały wykwalifikowanej kadry twórczej, a w konsekwencji ograniczy możliwości i odbije się niekorzystnie na jakości ich oferty programowej.
 

Rozwój przemysłu to priorytet

Znikoma innowacyjność polskiego przemysłu powoduje jego stopniowy upadek. Lekiem może być większa współpraca firm z polskimi instytucjami badawczymi i rozwojowymi. Nad wspólnymi działaniami w tym zakresie zastanawiali się w Krakowie przedstawiciele świata nauki i sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Trwającemu sondażowi strajkowemu oraz przygotowaniom do ogólnokrajowego protestu wobec polityce społeczno-gospodarczej rządu poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu w dn. 16 maja br.

Referendum przeciwko zmianom w prawie pracy

Koleżanki i Koledzy!

Ruszyło sondażowe referendum wewnątrzzwiązkowe przeciwko projektowanym przez koalicję rządową zmianom w kodeksie pracy.
Obradujący w Kołobrzegu członkowie KK podjęli decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.
W związku z tym, że rząd nie zamierza realizować postulatów Związku, wszystkie struktury „Solidarności” są zobowiązane do wewnątrzzwiązkowego referendum i dlatego też przesyłamy Państwu zestaw materiałów:
W zestawie znajduje się:

1. Pismo przewodnie wraz z instrukcją dla komisji przeprowadzającej referendum otwórz.

Zaproszenie

Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Leszek Sosnowski, Prezes Wydawnictwa Biały Kruk mają zaszczyt zaprosić na patriotyczne spotkanie
oraz uroczystą prezentację najnowszego dzieła Białego Kruka "Wielka Księga Patriotów Polskich"
w 93. urodziny bł. Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 18 maja br. o godz. 16.30 w historycznej Hali Sokoła w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

W programie dyskusja o potrzebie patriotyzmui kondycji państwa polskiego.Patronat honorowy i słowo wstępne Ks. kard. prof. Stanisław Nagy.

Pamiętaliśmy o Konstytucji 3 maja!

Zgodnie z krakowską tradycją rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono mszą św. na Wawelu oraz przemarszem Drogą Królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza na Plac Matejki. W tym roku – po raz pierwszy w III RP – uroczystości zostały zorganizowane społecznie, bez udziału administracji.

Wiosna Solidarności '88

Uroczystości 25-lecia strajków kwietniowo-majowych w ówczesnej Hucie im. Lenina

Huta im. Lenina w latach 80. stanowiła bastion „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność opierała się na Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, działającym w podziemiu Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej oraz bardzo dynamicznym Duszpasterstwie Hutników na osiedlu Szklane Domy.

Znak miłości Ojczyzny

Krzyż katyński, który – staraniem NSZZ „Solidarność” Region Małopolska oraz Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego – od 1990 r. stał przy kościele św. Idziego pod Wawelem, w listopadzie 2012 r. został zastąpiony nowym. Wysłużony dębowy znak pamięci o wszystkich ofiarach komunizmu przyjęła parafia w podkrakowskiej Morawicy (renowacji podjęli się parafianie Kazimierz Kruk i Józef Urbaniec), a jego uroczyste poświęcenie nastąpiło 28 kwietnia br.

WZD Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego

19 kwietnia 2013r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego. Zebranie stało się forum wymiany poglądów na temat aktualnych problemów służby zdrowia oraz kierunków działań branży w obliczu forsowanych przez rząd zmian systemowych. Dyskusja była dodatkowo wzmocniona wypowiedziami zaproszonych gości. Przybyła Maria Ochman, Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która tłumaczyła zebranym zawiłości aktualnych problemów i rozwiązań serwowanych przez rząd. Redemptorysta, o. Waldemar Gonczaruk mówił m.in. o specyfice i szczególnych powinnościach ciążących na pracownikach ochrony zdrowia, a Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” koncentrował się w swych wypowiedziach głównie na bieżących problemach występujących na terenie Małopolski. Pokłosiem Walnego Zebrania Delegatów było przyjęcie szeregu stanowisk:

Subskrybuje zawartość