51 litrów krwi zebrane! Sukces akcji krwiodawstwa w Kopalni Soli „Wieliczka”

Krwi nie można kupić ani wyprodukować, można ją tylko podarować. Krwi nigdy za wiele, latem wręcz jej brakuje, a każda kropla jest dosłownie na wagę życia. 12 lipca br. w budynku szybu Regis krwią dzielili się wieliczanie, górnicy, turyści. Dzięki 5. edycji akcji w „Podaruj krew, podaruj życie” w ciągu 6 godzin udało się zebrać aż 51 litrów.

Zarząd rozpoczął prace

W dn. 10 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", którego skład został wybrany podczas XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Zarząd powołał na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu Wojciecha Grzeszka Prezydium ZR.

Wielki Odpust Tuchowski

Modlitwa i praca mogą i powinny współistnieć ze sobą w sposób harmonijny - mówił w Tuchowie abp Henryk Nowacki. Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego hierarcha apelował o szacunek dla niedzieli, aby mieć czas dla siebie i rodziny, na godny odpoczynek i rozwój życia duchowego.

Uchwała XI WZD Regionu Małopolskiego ws. lustracji

Delegaci zebrani na XI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" podjęli uchwałę zobowiązującą wszystkie osoby obejmujące i pełniące w kadencji 2018-2022 funkcje związkowe we władzach stanowiącej, wykonawczej i kontrolnej Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, funkcję delegata Regionu Małopolskiego na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, jak również funkcję delegatów na WZD oraz funkcję we władzach wykonawczej i kontrolnej regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych do złożenia w terminie do 1 września 2018 r. dwóch wniosków do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Nowy wzór deklaracji członkowskiej

Informujemy, że został opracowny nowy wzór deklaracji członkowskiej NSZZ "Solidarność", przyjęty przez Prezydium KK decyzją nr 94/18. Tym dokiumentem należy posługiwać się w bieżącej działalności związkowej. Nie jest już ważny poprzedni wzór. Obecny formularz uwzględnia m.in. wymogi wynikające z tzw. RODO.

Uchwała programowa podjęta na XI WZD Regionu Małopolskiego

Uchwała programowa
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze, że nasz związek powstał w 1980 r. jako odpowiedź na potrzeby Polaków oraz na fali buntu przeciwko łamaniu praw ludzkich i obywatelskich, przeciwko dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu, oraz przeciwko systemowi władzy, nieliczącemu się z wolą obywateli, deklaruje wierność ideałom i celom, wyrażonym w 21. Postulatach Gdańskich, w Statucie NSZZ „Solidarność” oraz we wszystkich dokumentach przyjętych na przestrzeni lat przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Nowe Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego

W dn. 10 lipca br., podczas posiedzenia Zarządu Regionu ukonstytuowało się nowe Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Nowy Sącz: Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

6 lipca 2018 r. gościł w Nowym Sączu 29. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków. Start Honorowy do czwartego, a jednocześnie najdłuższego etapu Nowy Sącz – Jaworzno (199,9 km) zlokalizowano na sądeckim rynku.

Rusza XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Na początku czerwca Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło, że XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” rozpocznie się 1 lipca 2018 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 października 2018 r.

Pikieta w Wolbromiu przed siedzibą SumiRiko

Przed bramą zakładu SumiRiko w Wolbromiu 5 lipca br. zebrało się kilkudziesięciu związkowców z NSZZ "Solidarność" - przyjechali z całej Małopolski, żeby nieść wsparcie swoim kolegom. Domagają się wyższych płac i przyzwoitych warunków pracy. Związkowcy są w sporze zbiorowym z pracodawcą, niedawno skończyli rokowania.

Obejrzyj zdjęcia z pikiety!

Subskrybuje zawartość