12 lipca 2020 r. wybierzmy Andrzeja Dudę!

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Członkowie i Sympatycy "Solidarności"!

W dn. 5 maja 2020 r. NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie programowe z ubiegającym się o reelekcję Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Ten krok podyktowany był bardzo pozytywną oceną dotychczasowej pięcioletniej współpracy na linii związek - Prezydent RP, której efektem była znacząca poprawa sytuacji pracowników w Polsce, w tym m.in. obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie stawek godzinowych dla pracujących na umowach cywilno-prawnych i znaczące wsparcie wszystkich programów prospołecznych. Jako dowód docenienia tych inicjatyw Prezydenta - Tygodnik Solidarność przyznał mu tytuł "Człowieka Roku 2019".

Celebruj rok Św. Jana Pawła II - pomagając innym!

Rok 2020 r. jest rokiem Św. Jana Pawła II, z tego powodu oddział nr 5 NSZZ "Solidarność'' w Dębicy, KZ NSZZ "Solidarność" przy LERG SA w Pustkowie wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERG SA postawił sobie wyjątkowy cel - 100 litrów krwi na 100-tną rocznicę urodzin Polskiego papieża. Zachęcamy do włączenia się w akcję! Członkowie Solidarności oddali już 62,5 litra krwi!

Zmarł Zbigniew Kruk-Strzeboński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 lipca 2020 r. 


ŚP

Zbigniewa Kruka-Strzebońskiego

(1951 - 2020) 


Działacza NSZZ ,,Solidarność' od 1980 r., internowanego w okresie stanu wojennego, w l. 80 w. zaangażowanego w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii pw. św. Józefa w Krakowie-Podgórzu organizatora Krakowskiego Klubu ,,Kamieniołom''

Jak będziemy obchodzić rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"?

Wielkimi krokami zbliża się sierpień, a wraz z nim 40. rocznica powstania NSZZ "Solidarność". Region Małopolski NSZZ "Solidarność" chce uczcić nasz jubileusz organizując specjalne wydarzenia. Chcemy ułatwić Wam dostęp do informacji na ich temat i stworzyć kalendarium planowanych uroczystości i inicjatyw. Prosimy więc o powiadomienie nas o planowanych przez poszczególne oddziały, biura oraz organizacje związkowe wydarzeniach jubileuszowych.

Pobiegnij z nami w E-maratonie Solidarności!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym Maratonie "Solidarności'' 2020. Jest to specjalna edycja ponieważ, to od Ciebie zależy czas, miejsce i długość dystansu! Pierwszy Maraton Solidarności odbył się w 1981 r., aby zadbać o bezpieczeństwo wprowadziliśmy kilka zmian do tradycyjnej wersji. Zapisy ruszyły 1 lipca 2020 r. i potrwają do 31 sierpnia 2020 r., więc już dzisiaj możesz pokonać maraton!

40-lecie na Babiej Górze

Różne są sposoby obchodzenia ważnych rocznic. Organizowane są spotkania, akademie, koncerty, różne wydarzenia, ale są i takie, z dala od miejskiego zgiełku, społecznego rozgłosu, czy oficjeli i gości.

Ucieczką od takiej codzienności są góry. Stąd pomysł, aby właśnie m.in. w takich warunkach uczcić 40-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Góry wymagają hartu ducha, wysiłku, uczą odpowiedzialności i pomocy drugiemu człowiekowi. Uczą stawiania sobie celów i konsekwentnego ich realizowania w różnych, często trudnych i niesprzyjających warunkach.

Zmarł Andrzej Szewczyk

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 26 czerwca 2020 r.

ŚP

Andrzeja Szewczyka

(1941-2020)

członka NSZZ "Solidarność" oraz członka Konfraterni Robotniczej
w Mistrzejowicach w l. 1983-1989

Tarnów był pierwszy!

40 lat temu - 1 lipca 1980 r. w odpowiedzi na wprowadzenie cen komercyjnych na przetwory mięsne w bufetach i stołówkach zakładowych rozpoczęły się w Polsce strajki pracowników. Objęły one m.in. sanocką Fabrykę Autobusów "Autosan" i Zakłady Mechaniczne "Ursus". Wśród załóg, które jako pierwsze podjęły protest, który przerodził się w ogólnokrajowy strajk, który doprowadził ostatecznie do podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" znaleźli się pracownicy Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych "Ponar", obecnie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Ich kilkugodzinna przerwa w pracy była pierwszym protestem pracowniczym w Małopolsce pamiętnego lata 1980 r.

Andrzej Duda: Solidarność strażnikiem nowoczesnego państwa

Solidarność została dobrze ustanowiona, w dobrym momencie, w niezwykle wrażliwych kwestiach została ustanowiona. Te kwestie są niezmienne, dlatego że zadaniem Solidarności jest stanie na ich straży. To co z tego, że one są dzisiaj realizowane? Bardzo dobrze, że są realizowane. Solidarność powinna cały czas pilnować tego, żeby były realizowane jak najlepiej, i robi to. I dlatego nie pozwala na odchylenie ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie pozwala, żeby popadać w jakieś chore komunistyczne rozwiązania, ale nie pozwala na krwawy kapitalizm, na liberalizm, o którym słyszeliśmy dzisiaj także z ust przewodniczącego Piotra Dudy, nie zgadza się na liberalne prawo pracy, które pozwala robić z pracownikiem, co się tylko pracodawcy podoba.

200 zł na pobyt w hotelach w Zakopanem, Jarnołtówku i w Spale

Każdy członek NSZZ „Solidarność” otrzyma w najbliższych tygodniach bon o wartości 200 zł do wykorzystania na wypoczynek w hotelach w Zakopanem, w Jarnołtówku lub w Spale. Taką specjalną ofertę zaproponowała spółka DOMS z okazji 40-rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

Subskrybuje zawartość