Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego w Tarnowie

W dniu 18 grudnia 2016 r. została odprawiona msza święta w kościele pw. Błogosławionej Karoliny Kózka w Tarnowie zorganizowana przez tarnowski Oddział Solidarnośći w intencji ofiar stanu wojennego. Mszę św. koncelebrował i homilię wygłosił duszpasterz tarnowskiego świata pracy, a zarazem proboszcz parafii ks. Prałat Stanisław Dutka. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Solidarni uhonorowani odznaczeniami

14 grudnia br., dzień po 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Sali Senackiej Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych.

AGH zdała egzamin!

14 grudnia br. minęło 35 lat od rozpoczęcia strajku pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej, ogłoszonego w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego. Z inicjatywy uczelnianej "Solidarności" w rocznicę tych wydarzeń pod budynkiem C-4 zgromadzili się uczestnicy strajku, władze uczelni i sympatycy "Solidarności".

Nowy Sącz: 13 grudnia – 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2016 r. obchodzono w Nowym Sączu dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorami były władze samorządowe Nowego Sącza oraz nowosądecka "Solidarność".

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Kościele Matki Bożej Niepokalanej na osiedlu Millenium przez Prepozyta Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzego Jurkiewicza oraz ks. proboszcza Kazimierza Markowicza.

Dramat bezpodstawnie zwolnionych pracowników zakończony!

Ponad rok toczyły się w Sądzie pracy w Nowym Sączu procesy o przywrócenie do pracy grupy jedenastu zwolnionych w okresie marzec – maj 2015 r. pracowników Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Wśród zwolnionych dyscyplinarnie osób, połowę stanowili członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciel pracowników wybrany przez Załogę Uzdrowiska do Rady Nadzorczej. Wszystkie sprawy zakończyły się sukcesem związkowców!!

ZRM: Pamięć o ofiarach powinna nas jednoczyć!

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" przyjął w dn. 13 grudnia 1981 r. stanowisko w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, oddając honor i część wszystkim ofiarom komunistycznego reżimu.

Członkowie Zarządu zaprotestowali również przeciwko wykorzystywaniu, rocznicy tragicznych wydarzeń grudnia 1981 r. do bieżących sporów i konfliktów politycznych. "W tym dniu wszystkich Polaków powinna jednoczyć pamięć o niewinnych ofiarach systemu komunistycznego i stanu wojennego w Polsce." - napisano w dokumencie.

Stanowisko
Zarządu Regionu Małopolskiego w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gorlicach

W Gorlicach w dniu 11 grudnia br. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Biuro Oddziału nr 1 w Gorlicach było organizatorem uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego w 35. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce.

W tym dniu została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego poprzedzona programem słowno-muzycznym w wykonaniu zespołu z Łużnej „Po wieczerzy”.

Uroczystości z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Nowym Targu

W tym roku mija 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w Nowym Targu w sobotę 10 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Ofiar wprowadzenia stanu wojennego. Obchody rocznicowe zorganizowali: Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego, Oddział nr 6 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność, Starosta Powiatowy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Uczestniczyła w nich również Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Podziękowanie dla Prezesa MPK SA w Krakowie

W imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” składam na ręce dr. Rafała Świerczyńskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie serdeczne podziękowania za wyrażenie zgody na emisję filmu o podziemnej drukarni z okresu stanu wojennego w krakowskich tramwajach jeżdżących na liniach 3, 8 i 50.

Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie społeczeństwu tamtego okresu, zwłaszcza ludziom młodego pokolenia, którzy nie pamiętają tych tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Subskrybuje zawartość