Zaproszenie na obchody 3 Maja w Krakowie

Zaproszenie na mszę św.

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia br. o godzinie 8:00 w Katedrze na Wawelu zostanie odprawiona msza święta za ŚP. Zbigniewa Wassermanna. We mszy św. weźmie udział rodzina oraz Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

Odszedł Andrzej Wawrzycki

Nie żyje Andrzej Wawrzycki, wieloletni i zasłużony działacz małopolskiej "Solidarności". Urodził się 10 lutego 1951 r. w Tarnobrzegu. Był dyrektorem krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Produkcji Różnej, Handlu i Usług „Dempol” (1983-1990); w l. 1990-2006 pracownikiem Krakowskiego (a następnie Małopolskiego) Urzędu Wojewódzkiego – dyrektorem Wydziału Skarbu i Przekształceń Własnościowych oraz Radcą Generalnym.

Odszedł Henryk Szewczyk

"Odszedł znakomity dziennikarz i człowiek zwyczajnie dobry. W Nowym Sączu znał wszystkich, a co dla dziennikarza jeszcze ważniejsze - wszyscy znali jego. Miał wyraziste poglądy i potrafił ich bronić. W czasie stanu wojennego był wśród nieugiętych, trafił na karty Encyklopedii "Solidarności"."

W wieku 57 lat zmarł Henryk Szewczyk, jeden z najbardziej znanych i cenionych sądeckich dziennikarzy, związany min. z „Czasem Krakowskim”, „Gazetą Krakowską” oraz „Sądeczaninem”.

Obeliski Pamięci w Roczynach

9 kwietnia 2017 r. w Roczynach k. Andrychowa odsłonieto dwa obeliski poświęcone Oficerom Polskim rozstrzelanym w Katyniu i Delegacji Polskiej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, która zginęła pod Smoleńskiem, oraz Żołnierzom Wyklętym walczącym o nieodległą Ojczyznę w latach 1944-1963. 

Akcja krwiodawstwa na Małym Rynku

Zarząd Pierwszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy zorganizował kolejną Akcję krwiodawstwa. 9 kwietnia 2017 r. na Małym Rynku w Krakowie zebrano ok. 10 litrów krwi. Cykliczne Akcje „Krwiodawstwa i Pojednania Kibiców” są organizowane przez klub Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy i dedykowane św. Janowi Pawłowi II, który był kibicem Cracovii.

Życzenia Wielkanocne

Z wielkanocną wizytą u Metropolity Krakowskiego

Przedstawiciele Małopolskiej "Solidarności" odwiedzili we wtorek, 11 kwietnia br. księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego, składając mu w imieniu członków związku życzenia wielkanocne.

Krakowskie uroczystości 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

We wtorek, 11 kwietnia 2017 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu.

77 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Informacja z zebrania z przewodniczącym z terenu Krakowa

6 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie z przewodniczącymi komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu Krakowa.
Spotkanie było poświęcone sytuacji na rynku pracy, potrzebie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia liczby członków związku, nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przygotowaniom do wyborów związkowych na kadencję 2018-2022 oraz bieżącym sprawom związkowców. Wojciech Grzeszek, przewodniczacy Małopolskiej "Solidarności" zdał relację z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbywało się w dn. 28 lutego - 1 marca br. w Gdańsku. 

Subskrybuje zawartość