Człowiek Roku 2017 Tygodnika Solidarność: Abp Marek Jędraszewski

Na początku roku Tygodnik Solidarność wybrał osobistość roku 2017, którą został abp Marek Jędraszewski. Ci, którzy osobiście znają ks. arcybiskupa podkreślają, że potrafi dotrzeć swoją nauką zarówno do uczonych, jak i do prostych ludzi.

Komisja Krajowa obradowała w Zakopanem

Obradująca w Zakopanem Komisja Krajowa Solidarności określiła swoje postulaty dot. ustawy budżetowej. Upoważniła też kierownictwo Związku do opracowania scenariuszy działań - w tym akcji protestacyjnych - w razie niespełnienia jego postulatów.

„Historia Solidarności w Małopolsce” 2018

W piątek 15 czerwca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze podsumowano kolejną już edycję projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali!

Zmarł prof. Miłowit Kuniński

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

Profesora Miłowita Kunińskiego

który zmarł 9 czerwca 2018 roku w Krakowie.

Był wybitnym uczonym filozofem, wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii UJ i Dyrektorem tego Instytutu.

Z uniwersytecką „Solidarnością” związany był od początku jej powstania.
W latach 80. aktywnie uczestniczył w organizowaniu struktur uniwersyteckiej „Solidarności”,
będąc członkiem Komitetu Założycielskiego Koła NSZZ „Solidarność” Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ.
Od stycznia 1981 roku był członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UJ.

Odszedł Człowiek prawy, życzliwy innym, zawsze wierny ideałom „Solidarności”.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia


Komisja Zakładowa i członkowie NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmarła Jadwiga Gołdynia

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 80 lat zmarła 

śp. Jadwiga Gołdynia

założycielka NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu w l. 80. XX w., wieloletni członek "Solidarności", do końca wierna jej ideałom i wartościom.
Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Małopolska "Solidarność"

Pogrzeb odbędzie się w środę 20 czerwca br. o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym w Oświęcimiu.

Stanowisko ZRM ws. poparcia dla Wojciecha Grzeszka

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” nr 17/2018 
z dn. 14 czerwca 2018 r. ws. poparcia dla Wojciecha Grzeszka

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla kol. Wojciecha Grzeszka jako kandydata na przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022.

Stanowisko ZRM ws. reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” nr 18/2018 
z dn. 14 czerwca 2018 r. ws. reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla postulatów zawartych w liście Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ z dnia 5 czerwca 2018 r. skierowanym do Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu RP, dotyczącym sytuacji w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Nowy Sącz: zebranie przewodniczących KZ oraz delegatów na WZD RM

We wtorek 12 czerwca br. odbyło się w Nowym Sączu pierwsze w nowej kadencji zebranie przewodniczących komisji zakładowych oraz delegatów na WZD Regionu Małopolskiego. W zebraniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek oraz jego zastępca - Anna Skólska.

Zmarła Grażyna Zachradnik

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Grażyny Zachradnik

wieloletniej członkini i działaczki NSZZ "Solidarność" w Krynicy,
przewodniczącej NSZZ "Solidarność" w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A.,
delegatki na WZD Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia (1995-1998); delegatki na WZD Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich (1995-1998 i 2002-2018).

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najszczerszego współczucia.


Koleżanki i Koledzy
z Małopolskiej "Solidarności"

Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”

Na zaproszenie uczniów z klasy VI C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej oraz uczniów kl. VI A Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w spotkaniu z młodymi ludźmi – lekcji zorganizowanej przez nauczyciela historii panią Jolantę Żurowską.

Subskrybuje zawartość