Uchwała IX WZD RM ws. lustracji

Uchwała Nr 7 IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 24 czerwca 2010 r.

preambuła

Konferencja prasowa Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

9 lipca w siedzibie małopolskiej Solidarności odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego. Konferencję prowadziła rzecznik prasowy małopolskiej oświaty Aneta Polit, zaś na pytania zgromadzonych na sali dziennikarzy odpowiadali: Agata Łyko – przewodnicząca sekcji, Zbigniew Świerczek –
z-ca przewodniczącej, Katarzyna Ryblewska - Marewicz- z-ca przewodniczącej oraz Jolanta Zawistowicz - członek prezydium.
W wysłanym do mediów zaproszeniu zaproponowane zostały następujące tematy:

73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

„Jedność z Bogiem drogą do jedności z człowiekiem”
- 73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Jak co roku w dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze spotkali się nauczyciele i wychowawcy z różnych stron Polski. Region Małopolska był reprezentowany przez kilka grup pielgrzymkowych m.in.: z Krakowa, Chrzanowa, Trzciany.
Nasza małopolska grupa złożona z przedstawicieli Komisji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty: Kraków-Śródmieście, Kraków-Podgórze i Komisji z siedzibą w Krakowie oraz Delegatury Chrzanów przybyła pod jasnogórski szczyt w piątek 2 lipca w godzinach porannych. Jasna Góra przywitała nas piękną słoneczną pogodą i gwarem organizujących się pod szczytem grup wspólnotowych nauczycieli.

Wojciech Grzeszek ponownie przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności”

Delegaci reprezentujący ponad 57 tys. członków „Solidarności” w Regionie Małopolskim, obradujący w dniach 24-25 czerwca br. w Nowej Hucie dokonali wyboru przewodniczącego Regionu. Został nim dotychczasowy przewodniczący – Wojciech Grzeszek. Najważniejszym punktem obrad pierwszego dnia Walnego Zebrania Delegatów – obok przedstawienia sprawozdań z mijającej kadencji były wybory władz związkowych. O ponowny wybór na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Regionu ubiegał się dotychczasowy szef Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie zdecydowanej większości delegatów i został ponownie wybrany na Przewodniczącego Regionu.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ponad 20 tys. członków NSZZ „Solidarność” wzięło udział w beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6 czerwca 2010 r. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. - Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia’80 jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Bądźmy solidarni z ofiarami powodzi

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków związku o włączenie się w pomoc ofiarom opadów i powodzi, które nawiedziły w ostatnich tygodniach Małopolskę. Ulewy spowodowały znaczne straty w naszym regionie, wiele osób straciło dach nad głową i cały dorobek swojego życia. Dziś wciąż jeszcze rozmiar tej katastrofy nie jest w pełni znany. Ofiary będą potrzebowały pomocy, dlatego Zarząd Regionu postanowił zorganizować pomoc. Środki finansowe można wpłacać z dopiskiem „Dla powodzian” na konto Regionu. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane małopolskim powodzianom.

Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301
 

Najmłodszy Burmistrz Solidarności

Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bochni w dniu 28 maja 2010 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury konkurs „Najmłodszy Burmistrz Solidarności”. W konkursie wzięły udział bocheńskie szkoły podstawowe i gimnazja, których kandydaci mieli przygotować i wygłosić krótkie wystąpienie   na temat: „Co zrobiłbyś jako Burmistrz dla dzieci i młodzieży swojego Miasta”. Do konkursu przystąpiła piątka uczniów. Laureatem konkursu i tytuł „Najmłodszy Burmistrz Solidarności” otrzymał Jakub Augustyn uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznano również tytuł Zastępcy Burmistrza Miasta - Filipowi Lisakowi – uczniowi Gimnazjum Nr 1.

XVI Uliczny Bieg Solidarności w Wadowicach

W dniu 29 maja 2010 r. w Wadowicach odbył się XVI Uliczny Bieg Solidarności. Na starcie przy pomniku 12 pułku piechoty w Wadowicach stanęło 110 biegaczy. Wbiegu na 10 km wśród mężczyzn pierwszy do mety przybiegł Jarosław Kasprzyk z Krakowa a wśród kobiet Marta Zając z Wadowic. Wśród dziewcząt biegnących na dystansie 5 km pierwsza była Magdalena Gregorarz z Wadowic a spośród chłopców do mety pierwszy dobiegł Paweł Zawiła z Wadowic. Rozegrano rónież mecz piłkarski pomiędzy "Solidarnością", a policją. Wygrali związkowcy strzelając policji jedną bramkę i zdobyli puchar zawodów, wręczony przez burmistrz Ewę Filipiak.

Msza św. w intencji Ofiar smoleńskiej tragedii

W dniu 25 maja 2010 r. w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz innych Ofiar tragedii smoleńskiej, którą celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Przed msza św. delegacje pocztów sztandarowych z całego kraju oddały hołd przy grobie Pary Prezydenckiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystości wzięło udział ok. 2 tysięcy osób, m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.

Region Małopolski laureatem programu „Warto pamiętać”

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” otrzymał wsparcie finansowe na organizację uroczystości rocznicowych związku w ramach wojewódzkiego programu „Warto pamiętać”. W rozstrzygniętym niedawno konkursie komisja postanowiła wyróżnić 15 propozycji, wśród których dwie zostały zgłoszone przez nasz region.

Subskrybuje zawartość