Zmarła Wanda Wapiennik

Zarząd Regionu Małoplskiego NSZZ "Solidarność" z głębokim żalem przyjął wiadomość o śmierci Ś.p. Wandy Wapiennik - członka NSZZ "Solidarność" od roku 1980. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność struktur podziemnych "Solidarności" oraz organizacji niepodległościowych. Po 1989 r. czynnie uczestniczyła w odbudowie struktur Związku. Ś.p. Wanda Wapiennik była człowiekiem wielkiej wrażliwości, społecznie angażującym się w każdą działalność na rzecz ludzi pracy. Sprawy Polski leżały Jej głęboko w sercu. Chcąc realizować postulaty ludzi wolnych działała najpierw w PC, a potem w PiS. Mimo upływających lat była osobą niezłomną, gorącą patriotką. W Ś.p. Wandzie Wapiennik tracimy wielkiego przyjaciela Solidarnści, wiernej i oddanej do końca swoich dni orędowniczki Polski wolnej i solidarnej. Rodzinie oraz wszystkim pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wesołych Świąt!

Skróć zakupy w Wigilię

Wiele sklepów skończy w Wigilię handel o godz. 14.00. Od kilku tygodni w specjalnej kampanii zachęca do tego Solidarność.
Z zebranych przez związkowców informacji wynika, że o 14.00 handel skończą sieci Praktiker, Biedronka, Netto, Selgros, Obi, Lidl i Ikea.  - To dobre decyzje. Handel późnym popołudniem w Wigilię nie wiąże się z wielkimi zyskami dla sklepów. Oznacza natomiast duże uciążliwości dla pracowników – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.

13 grudnia 1981 roku – PAMIĘTAMY!!!

W Gorlicach, tak jak i w całym kraju, 13 grudnia obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Organizatorem obchodów było Biuro Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Gorlicach. Wieczorową porą spotkaliśmy się na cmentarzu parafialnym w Gorlicach, by złożyć wiązanki i zapalić znicze pod Krzyżem Katyńskim oraz tablicą upamiętniającą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. W ten symboliczny sposób oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego internowanym w tę pamiętną, mroźna noc, ale również wszystkim innym - bo ofiary, to również ich rodziny i znajomi. To ci, co ukrywali się często przez cały okres stanu wojennego. Pamiętamy o wielu zabitych i tych, co stracili zdrowie. Ciężkie to były chwile, bo to nie obcy atakował Nasz Kraj, „to brata zabijał brat”.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Krakowie

W przededniu 29. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego została odprawiona w Katedrze Wawelskiej msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, koncelebrowana przez ks. bp Tadeusza Pieronka oraz duszpastrzey "Solidarności". We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe, władze związkowe, członkowie i sympatycy "Solidarności", a także poseł Andrzej Adamczyk, senator Zbigniew Cichoń oraz radny miasta Krakowa Stanisław Rachwał. Po zakończeniu mszy św. pochód przeszedł pod Krzyż Katyński, gdzie kilka słów do zebranych skierował przewodniczący Związku Wojciech Grzeszek, senator Zbigniew Cichoń oraz ks. Władysław Palmowski. Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa we wspólnej modlitwie
w przeddzień 29. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
w dniu 12 grudnia 2010 r. (niedziela) o godz. 10.00
w Katedrze Wawelskiej.

Uwrażliwić samorząd

Członkowie związku – z ich wrażliwością muszą przypominać, jakie są zadania samorządu. Trzeba zmieniać nasz region, ale nie można zapominać o ludziach, o miejscach pracy, trzeba stwarzać jak najkorzystniejsze warunki do tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Panie Przewodniczący, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zaapelował do członków związku o aktywny udział w nadchodzących wyborach samorządowych.

Święto Niepodległości 11 listopada 2010 r.

W czwartek, 11 listopada odbędą się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Świętowanie w Krakowie rozpocznie się na Wawelu.

O godz. 9:45 uczestnicy uroczystości złożą kwiaty na sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krypcie Srebrnych Dzwonów. Wiązanki zostaną złożone także na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

O godz. 10 w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona Msza św. Po nabożeństwie na dziedzińcu przed Katedrą uformuje się patriotyczny pochód.. Uczestnicy pochodu przejdą pod Krzyż Katyński na placu o. Adama Studzińskiego przed kościołem św. Idziego, gdzie ok. godz. 11:15 odbędzie się uroczystość złożenia wspólnego wieńca od społeczności Krakowa i Małopolski.

Zmarł Jan Dziadoń

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci ŚP. Jana Dziadonia, wieloletniego działacza Małopolskiej "Solidarności", ale przede wszystkim człowieka wielkiego serca i umysłu. W piątek 29 października 2010 r. o godzinie 11.00 zostanie odprawiona msza żałobna w Bazylice Mariackiej, a następnie o godzinie 12.40 odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Pogrążeni w smutku
koleżanki i koledzy z Małopolskiej "Solidarności"

Piotr Duda nowym przewodniczącym „Solidarności”

W dniu 21-22 października 2010 r. we Wrocławiu odbył się XXV sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, w którym wzięło udział ponad 300 delegatów reprezentujących prawie 700 tys. członków Związku.

Przed rozpoczęciem obrad delegaci uczcili minutą ciszy zabitego we wtorek Marka Rosiaka. Janusz Śniadek oddczytał przyjęte dzień wcześniej przez Komisję Krajową stanowisko w sprawie tragicznego wydarzenia w Łodzi. Komisja Krajowa przekazuje w nim wyrazy współczucia rodzinie zamordowanego Marka Rosiaka i solidaryzuje się z rannym Pawłem Kowalskim.

Subskrybuje zawartość