Kondolencje

Koledze
Tadeuszowi Nitce
i jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY

składa
Małopolska „Solidarność”

Spotkanie z WUP

Liczymy na większą wymianę informacji i pomoc Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy rynku pracy w Małopolsce – mówił podczas spotkania z Prezydium ZRM dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Andrzej Martynuska.
Spotkanie w dniu 25 lutego br. dotyczyło możliwości zacieśnienia współpracy i możliwości realizacji przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność” większej ilości zadań związanych z rynkiem pracy.

Razem przeciwko łamaniu prawa

„Solidarność” chce skuteczniej walczyć z patologiami na polskim rynku pracy i chce powalczyć o podwyższenie minimalnej płacy w Polsce. Związek chce zaktywizować w tym zakresie organy państwa – to najważniejsze informacje, jakie pojawiły się na posiedzeniu Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 24 lutego br. Chcą pomóc: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny i... Prezydent UEFA. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda w ostatnich tygodniach rozmawiał na temat problemów z poszanowaniem prawa do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe i szykanowaniem działaczy związkowych z Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim i Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem. Wynikiem tego drugiego spotkania była m.in. deklaracja, że Prokurator Generalny będzie nadzorował postępowania związane z naruszeniami praw pracowniczych i związkowych.

Rozwój Związku "Solidarność"

W Rzeszowie w dniu 24 lutego 2011 roku spotkali się przedstawiciele zarządów regionów NSZZ „Solidarność” z terenu południowej Polski, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć reprezentując Region Małopolski wraz z zastępcą przewodniczącego RM Adamem Lachem i Danutą Dunin-Suligostowską z Działu Rozwoju Związku i Kontaktów z organizacjami związkowymi. Oprócz Małopolski reprezentowane były regiony: Świętokrzyski, Chełmski, Środkowo-Wschodni, Rzeszowski, Podkarpacki, Ziemia Sandomierska oraz Ziemia Przemyska.

„Solidarni w Sporcie” 2010

Już po raz XVI Małopolska „Solidarność” wręczyła w Krakowie statuetki „Solidarni w Sporcie” dla sportowców, trenerów i działaczy, którzy sukcesy potrafią łączyć z nienaganną postawą moralną i przestrzegają zasad „fair-play”. Statuetki „Solidarni w Sporcie” są przyznawane przez Małopolską „Solidarność” nieprzerwanie od 1996 r. i cieszą się olbrzymim szacunkiem wśród ludzi sportu w Małopolsce.

„Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” - zapraszamy do kin

W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu polskie wojsko wystrzeliło 46 tysięcy pocisków różnego kalibru do demonstrujących Polaków. Jeden z tych pocisków trafił w 18-latka, który przeszedł do legendy...
Jedna z największych i najbardziej oczekiwanych polskich produkcji od czasu filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W przejmującym obrazie, porównywanym do nagrodzonej Złotym Niedźwiedziem „Krwawej niedzieli” Paula Greengrassa, Antoni Krauze przypomina jedną z najmroczniejszych kart z historii PRL-u.

Emerytom jest coraz gorzej - konferencja prasowa

Wchodząca w życie z dniem 1 marca br. waloryzacja rent i emerytur pogłębia istniejące nierówności i prowadzi do dalszej pauperyzacji osób, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. Podwyżki w żadnym stopniu nie równoważą bowiem wzrostu kosztów życia – to wnioski emerytów z Małopolskiej „Solidarności”. Emeryci proszą rząd, by rozważył propozycje, które rzeczywiście pomogą najuboższym.
2,5% a nie 3,1%

"Z gór słychać lepiej" - obrady Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

Pod hasłem – "Z gór słychać lepiej", w Żegiestowie, od 17 do 19 lutego obradowali członkowie Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego. Gospodarzem spotkania była przewodnicząca KM w Nowym Sączu Maria Zielińska-Gorzula.
Na debatę dotyczącą problemów w oświacie, która odbyła się 18 lutego przybyli dyrektorzy nowosądeckich szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele samorządu.
Gościem specjalnym nauczycieli był Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego.

Kolejna sprawa do Prokuratury - sytuacja w "Gliniku"

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach podczas swego posiedzenia w dniu 3 lutego br. w punkcie omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach podjęła uchwałę o skierowaniu pisma do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Sanatoryjno-Wypoczynkowych „Glinik”.
Nieprawidłowości mogą dotyczyć m.in. podpisanej umowy na dzierżawę hotelu, rozbudowy bazy nad zalewem Klimkówka oraz sposobu zarządzania spółką. Przyjrzeć należy się również nadzorowi właścicielskiemu, a może jego braku.
Odrębną sprawą jest trudna sytuacja Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik”. Na dzień pisania tych słów zaległości pracodawcy względem pracowników w wypłacie wynagrodzeń wynoszą około 2,5 miesiąca.

Szkolić związkowców

W dniach od 7 do 10 lutego 2011 roku w Gorlicach odbyło się szkolenie działaczy związkowych pod nazwą „Konstruktywny dialog” – program kompetencji lidera NSZZ „Solidarność”. Organizatorem szkolenia jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczyła grupa działaczy Związku Zawodowego „Solidarność” z terenu Powiatu Gorlickiego.

Subskrybuje zawartość