Podwyżki w instytucjach kultury

Komunikat nr 7
Podwyżki w instytucjach kultury

W dniu 8 listopada br. przedstawiciele Komisji Kultury NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego spotkali się z Andrzejem Kuligiem, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. kultury. Naszej delegacji przewodniczył Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność. Sekcję Kultury reprezentowali: Elżbieta Dora, przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność w krakowskich bibliotekach, Barbara Kyć-Szmer, przewodnicząca Komisji Zakładowej w Nowohuckim Centrum Kultury i Andrzej Rybicki, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Muzeów, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Dziady Kultury. W spotkaniu uczestniczyła również Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu m. Krakowa.

Spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przewodniczących lub przedstawicieli organizacji związkowych z terenu Krakowa, które odbędzie się dnia 30 listopada br. (środa) o godz. 14:00 w siedzibie Małopolskiej "Solidarności", pl. Szczepański 5, sala 406. W programie m.in. informacja nt. zmian w prawie pracy oraz relacja z Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego i Krajowego Zjazdu Delegatów. Zapraszamy!

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości w Krakowie

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Krakowie:

9:30 - złożenie wiązanek przy Pomniku Żołnierzy Polski Walczącej - ul. Powiśle
10:00 - msza św. w Katedrze Wawelskiej
11:15 - pochód patriotyczny z Wawelu na plac Matejki oraz złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim - plac o. A. Studzińskiego. Rozdawanie flag państwowych oraz kwiatów uczestnikom pochodu

Wnioski i stanowiska I Sesji X WZD RM, Zakopane, 21 października 2016 r.

Wniosek nr 1

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o przedstawienie na forum Rady Dialogu Społecznego propozycji, aby osoby (głównie kobiety), które wiele lat swojego życia zawodowego poświęciły wychowywaniu dzieci (własnych i przysposobionych) mogły ten okres mieć zaliczony do okresu składkowego.

Wniosek nr 2

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wnosi do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu udoskonalenia i zdecydowanej promocji portalu internetowego tysol.pl, jako środka informacji i promocji spraw związkowych dla opinii publicznej, w szczególności ludzi młodych.

Kazanie ks. Władysława Palmowskiego do delegatów I Sesji X WZD RM w Zakopanem

Moi Drodzy!

Znajdujemy się dziś tu w Zakopanem. Mamy spojrzeć w prawdzie i miłości na nasze działania związkowe, podsumować je, oraz patrząc w przód zaplanować działania, które mają tchnąć w nasze związkowe życie Ducha ponownie odkrywanej idei Solidarności, która nas kształtuje od 1980 roku. Solidarność jest jedna, jeden duch, jedna idea. Choć przeżywa pewne transformacje, bo zmieniają się rzeczywistości geopolityczne, ale jest jedna idea Solidarności. Chciałbym trochę wrócić do historii, bo jesteśmy w miejscu, gdzie padały bardzo ważne słowa. Tu Nasz rodak Jan Paweł II mówił: Ojcowie wasi ustawili na szczycie Giewontu krzyż.. Jest on wymownym świadkiem naszych czasów. Patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej. Ogarnia spojrzeniem całą naszą ziemię, od Tatr do Bałtyku.

Przemówienie Piotra Dudy

Poniżej przedstawiamy przemówienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy, które wygłosił do delegatów I Sesji X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego w Zakopanem w dniu 21 października 2016 r.

Odsłuchaj tutaj.

Kondolencje

Naszemu Koledze
Henrykowi Łabędziowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają 
koleżanki i koledzy z Małopolskiej "Solidarności"

Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 października br. (sobota). O godz. 11:30 - różaniec, godz. 12:00 - msza św. w parafii Przemienienia Pańskiego ul. Tarnowska 24 w Koszycach Wielkich, następnie odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz na ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich.

TVP Kraków o Walnym Zebraniu Delegatów w Zakopanem

- Solidarność jest przeciwna podpisaniu CETA w obecnym kształcie. Chce publicznej debaty i działań rządu, które doprowadziłyby do jej zablokowania - mówił w Zakopanem Piotr Duda, przewodniczący związku. Rozpoczęło się tam dziesiąte, walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność Regionu Małopolska.

Obejrzyj video tutaj.

Subskrybuje zawartość