NSZZ "Solidarność" zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia

Przyczyną jest "nie respektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych" - czytamy w oświadczeniu.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp) - czytamy w komunikacie.

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Ks. Zdzisława Lisowskiego

22 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, siedem wybitnych postaci związanych z Sądecczyzną otrzymało medale „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Odznaki wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Jednym z uhonorowanych był ks. Zdzisław Lisowski. Z wnioskiem o nadanie ks. Zdzisławowi Lisowskiemu odznaki „Zasłużonego dla Ziemi Sądeckiej” wystąpił Sądecki Oddział Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Ruszyła X edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Ruszyła dziesiątą edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 15 października 2017 r.

Rusza trzecia edycja Nagrody im. Barbary Niemiec

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" rozpoczął trzecią edycję Nagrody Małopolskiej Solidarności im. Barbary Niemiec, którą honoruje osoby, organizacje związkowe i najciekawsze inicjatywy związkowe w naszym regionie. Zgłoszenia w tym roku są przyjmowane do 18 sierpnia br.

Odeszła Barbara Zientarska

Z żalem informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zmarła

śp. Barbara Zientarska

aktywna działaczka "Solidarności" od momentu powstania, zaangażowana w druk prasy podziemnej, m.in. "Hutnika", odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem "Zasłużona dla Małopolskiej Solidarności".

Pogrzeb odbędzie się dnia 4 lipca 2017 r. na cmentarzu Rakowickim, msza św. pogrzebowa w kaplicy o godz. 13:00.

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Alicji Zarębskiej

Mamy Zbigniewa Zarębskiego, wieloletniego dyrektora Kopalni Soli "Wieliczka",
członka i przyjaciela "Solidarności".
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu Małopolskiej "Solidarności"
Wojciech Grzeszek
Przewodniczący

Jakie uprawnienia emerytalne przysługują nauczycielom?

Nauczyciele, także ci z wygaszanych gimnazjów mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych wynikających z Karty Nauczyciela, a także z ustawy przywracającej poprzedni, niższy wiek emerytalny.

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
 

Adam Gliksman, sekretarz ZRM gościem Radia Kraków

W dniu 22 czerwca br. o godz. 14:10 Adam Gliksman, sekretarz Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" był gościem Radia Kraków, gdzie w rozmowie z Jackiem Bańką mówił o protestach w Tesco oraz o handlu w niedzielę. Zapraszamy do posłuchania tutaj.

Odszedł Jan Sikoń

Zmarł Jan Sikoń – jeden z twórców rolniczej „Solidarności”, internowany w stanie wojennym.

Jan Sikoń urodził się w 1949 roku w Łukowicy. Od 1980 roku aktywnie zaangażowany w działalność rolniczej "Solidarności". Sikoń był m.in. uczestnikiem strajku rolników w Ustrzykach oraz członkiem delegacji rolników z województwa, która w Warszawie rejestrowała Solidarność Wiejską. Tworzył lokalne struktury związku na Limanowszczyźnie i Sądecczyźnie. To m.in. dzięki jego staraniom powstał zarząd wojewódzki rolniczej „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym.

Subskrybuje zawartość