UWAGA: Istotne zmiany w funkcjonowaniu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" [do 5 czerwca br.]

W związku z zaostrzeniem i przedłużeniem przez władze państwowe restrykcji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i po dogłębnej analizie funkcjonowania poszczególnych działów merytorycznych Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" postanowiło przedłużyć czasowe zmiany w funkcjonowaniu działów merytorycznych i biur Zarządu Regionu do dnia 5 czerwca br. włącznie.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu

Po kilku tygodniach zdalnej pracy w miniony piątek, 22 maja br., odbyło się stacjonarne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Podczas spotkania omówiono m.in. sytuację w małopolskich zakładach pracy, związaną z koronawirusem. Region przystąpił do ogólnokrajowego projektu zaproponowanego przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", mającego na celu mointorowanie wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorców i pracowników.

Powrót do pracy - PIP radzi

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy pojawił się krótki komunikat poświęcony aspektom BHP w kontekście powrotu do pracy pracowników po przymusowym przestoju związanym z wdrożonymi administracyjnie restrykcjami. PIP zauważa, że po czasowym ograniczeniu w prowadzeniu działalności gospdodarczej, mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, następuje stopniowy powrót pracowników do pracy. Dbałość o zdrowie pracowników wymaga jednak podjęcia odpowiednich działań, mających na celu ograniczenia ryzyka związanego z fizyczną obecnościa pracowników w miejscu pracy.

Tarcza 4.0: Kolejne starcie Rządu z Solidarnością

„Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom pogarszającym sytuację blisko miliona pracowników sektora finansów publicznych zawartych w Tarczy 2.0 i proponowanej przez rząd Tarczy 4.0. Związek apeluje do posłów o wycofanie ich z procedowanej ustawy.

Solidarność Nauczycielska krytycznie o procesie legislacyjnym w dobie pandemii

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziło zdecydowaną dezaprobatę wobec obniżania poziomu procesu legislacyjnego oraz unikania przez resort edukacji odpowiedzialności za tworzone akty prawne. "Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 nie może stanowić usprawiedliwienia dla niestabilności prawa, nadmiernego pośpiechu oraz lekceważenia partnerów społecznych (...). Wskazany sposób procedowania prowadzi do sytuacji, w której przepisy prawa oświatowego interpretowane są w sposób wieloznaczny i dowolny. Ostatnim przykładem takiej nieodpowiedzialnej postawy MEN jest wdrożenie do systemu prawa oświatowego nowej instytucji „konsultacji” nauczyciela z uczniem. Problem z tą niewinną na pierwszy rzut oka konstrukcją prawną polega na tym, że nie wiadomo, jak nauczyciel ma być za nią wynagradzany." - napisano w przyjętym stanowisku.

Życzenia dla Mam!

Wszystkim Mamom z "Solidarności" składamy najlepsze życzenia w Dniu Ich Święta. Życzymy, by dziś, jak i każdego innego dnia w roku doświadczały miłości, szacunku i wdzięczności swoich dzieci, tak jak przedstawił to Stanisław Wyspiański na swoim słynnym obrazie "Macierzyństwo" z 1904 r.

Małopolska Solidarność

Kondolencje dla Piotra Iwanickiego

Naszemu Koledze

Piotrowi Iwanickiemu

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Koleżanki i Koledzy z Małopolskiej "Solidarności"

Solidarność AGH w Krakowie uczciła pamięć o św. Janie Pawle II

W setną rocznicę urodzin Ojca Świętego św. Jana Pawła II również członkowie NSZZ "Solidarność" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uczcili pamięć o Wielkim Papieżu. Warto przypomnieć, że w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajdują się dwie tablice upamiętniające św. Jana Pawła II. Obie w dniu 18 maja br. odwiedzili przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Pożegnaliśmy śp. Wiesława Romanowskiego

Na cmentarzu salwatorskim w dn. 20 maja 2020 r. pożegnaliśmy Wiesława Romanowskiego (1953-2020), wieloletniego pracownika Wydzialu Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz działacza akademickiej „Solidarności”.

Mszę św. sprawował kard. Stanisław Dziwisz. Wśród żegnających Wisława Romanowskiego byli jego przyjaciele z „Solidarności” na uczelni i poczet sztandarowy Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Wiadomości z dębickiej „Solidarności”

Na Placu Solidarności w Dębicy w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, odbyły się skromne uroczystości jubileuszowe. Delegacje władz, przedstawiciele szkół noszących imię św. Jana Pawła II i mieszkańcy Dębicy, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Oczywiście nie zabrakło delegacji Solidarności Dębickiej, która złożyła wiązankę kwiatów. Waldemar Cieśla, szef dębickiej „Solidarności” złożył również wiązankę w imieniu mjr. Adama Kantora, Prezesa Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Przemyślu Oddział w Dębicy, który ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Uroczystość i modlitwę Anioł Pański poprowadził ks. prałat Józef Dobosz, Kapelan Dębickiej „Solidarności”.

Subskrybuje zawartość